Służba BHP - kwalifikacje


Podstawa prawna i informacje dotyczące kwalifikacji w Służbie BHP
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 246, poz. 2468 z późn. zm.), zgodnie z którym podwyższono kwalifikacje pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby. W myśl § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w brzmieniu ustalonym ww. rozporządzeniem, pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z art. 23711 § 1 kodeksu pracy, powinien spełniać wymagania określone w § 4 ust. 2 rozporządzenia, tj.:

 • inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,


 • starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
  - zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
  - wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,


 • specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,


 • starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,


 • głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.
 • ZGŁOSZENIE WYPADKU

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  KURS OPERATOR / PROGRAMISTA CNC


  PRAKTYKI BHP


  Artykuły informatyczne, jak utworzyć skuteczny serwis WWW: strony internetowe Łódź