Praktyki BHP


Przyjmujemy osoby na praktyki studenckie.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie swojego CV na adres uslugi-bhp@post.plPlan praktyk BHP


1. Prezentacja podmiotu gospodarczego:
- forma prawna organizacji,
- branża/realizowane usługi/oferowany asortyment,
- stosowane technologie,
- formy organizacji produkcji (gniazda, linie).

2. Struktura organizacyjna firmy.

3. Analiza procesów zarządzania BHP:
- zarządzanie i administracja w obszarze bezpieczeństwa firmy,
- procesy szkolenia kadry kierowniczej i pozostałych pracowników,
- planowane przeglądy BHP i obsługa urządzeń,
- przestrzeganie zasad BHP,
- analiza zadań krytycznych i procedur pracy,
- badanie zdarzeń wypadkowych,
- przygotowanie firmy do sytuacji awaryjnych,
- analiza zdarzeń wypadkowych,
- procesy doboru, stosowania i eksploatacji środków ochrony indywidualnej,
- ochrona zdrowia i higiena pracy w firmie,
- audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem,
- komunikacja interpersonalna i grupowa z zakresu BHP,
- promocja zagadnień bezpieczeństwa pracy w firmie.

4. Organizacja pracy na stanowisku pracy:
- zadania realizowane na wybranym stanowisku pracy (rodzaje i liczba różnych operacji, podział wybranej operacji na zabiegi, czynności i ruchy robocze),
- norma pracy (ilościowa lub czasowa), sposób jej ustalania i aktualizacji,
- organizacja obsługi stanowiska (zaopatrzenie w materiał i narzędzia, transport, konserwacje i naprawy, kontrola jakości, wydawanie robót na stanowisko i rozliczanie z wykonanych zadań).

5. Ergonomia stanowiska pracy:
- zagospodarowanie przestrzenne stanowiska roboczego,
- analiza ergonomicznych czynników ryzyka: pozycje nieneutralne, nadmierny wysiłek fizyczny, zagrożenie monotonią, rytm i tempo pracy, komfort termiczny, narażenie na wibracje,
- przerwy w pracy i możliwość odpoczynku,
- materialne parametry środowiska pracy (czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne)
- pozamaterialne parametry środowiska pracy(czynniki psychospołeczne).

6. Propozycje usprawnień na stanowisku pracy.

ZGŁOSZENIE WYPADKU

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

KURS OPERATOR / PROGRAMISTA CNC


PRAKTYKI BHP

Szkolenie BHP dla pracowników:

Słuchacze w trakcie szkolenia BHP dla pracowników, sala szkoleń BHP w Łodzi.

serwis WWW: mobilne strony internetowe