Szkolenia P.poż – wrzesień 2022 r.

Informuję że w dniach:
13.09.2022 r. o godz. 16.00
20.09.2022 r. o godz. 16.00
27.09.2022 r. o godz. 16.00
odbędzie się szkolenie z zakresu ochrony p.poż i ewakuacji podczas pożaru.
Hasło do wejścia na szkolenie podamy przy zgłoszeniu.
Można też wejść bezpośrednio ze strony: www.uslugi-bhp.pl
Art. 2091.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
Program szkolenia:
1.Co to jest pożar?
2. Reguła powstawania pożaru.
3. Sposoby wytwarzania i rozchodzenia się ciepła.
4. Główne przyczyny powstawania pożarów.
5. Cechy charakterystyczne pożaru.
6. Główne przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów.
7. Negatywne zjawiska towarzyszące pożarowi.
8. Na czym polega ochrona przeciwpożarowa?
9. Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej.
10. Kto podlega obowiązkowi zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy?
11. Obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej przez właściciela/zarządcy budynku w którym znajduje się zakład pracy.
12. Obowiązek zgłoszenia pożaru.
13. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru.
14. Ewakuacja ludzi i mienia.
15. Znaki ewakuacji.
16. Znaki ochrony przeciwpożarowej.
Koszt szkolenia dla stałych obsług jest bezpłatny a dla reszty z Państwa 100 zł za osobę.
Osobom które zgłoszą uczestnictwo w szkoleniu zostanie wysłany link.
Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie zostanie wystawione zaświadczenie.
Instrukcja szkolenia on-line
1. start szkolenia 16.00 – potrzeba komputer lub smartfon do dostępem do internetu
2. kopiujemy lub naciskamy na link wysłany wcześniej do Państwa.
3. o godz. 16.00 zostajemy przeniesieni na salę wykładową
4. w trakcie szkolenia lub po zakończeniu szkolenia jest możliwość zadawania pytań na platformie.
Wykładowca po zakończeniu szkolenia na wszystkie odpowie.
Istnieje też możliwość wysłania pytań po szkoleniu na adres uslugi-bhp@post.pl,
Odpowiedź zostanie odesłana na emaila z którego zostało zadane pytanie.
5. egzamin odbędzie się na platformie on-line.
7 września, 2022