Test BHP - online

Wprowadź hasło:

Proszę wprowadzić dane:

1. Do gaszenia pożarów urządzeń pod napięciem nie wolno używać:

2. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

3. Za wypadek przy pracy uważa się:

4. Podstawą do odmowy wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego jest:

5. Elementy sterownicze maszyny , które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników, powinny być:

6. Świadectwo pracy należy wydać:

7. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby trwa:

8. Szkolenie wstępne obejmuje:

9. Wyłączniki zatrzymania awaryjnego należy stosować przy maszynach:

10. Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

11. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:

12. Umowa na wykonywanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem to:

13. Pracą na wysokości jest:

14. Ile maksymalnie dni może trwać postępowanie powypadkowe:

Poprawne odpowiedzi:

0%

wyjdź