Test z zakresu BHP

Wprowadź hasło:

Proszę wprowadzić dane:

1. Ile maksymalnie dni może trwać postępowanie powypadkowe:

2. Świadectwo pracy należy wydać:

3. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

4. Gaśnicą typu B można gasić pożary:

5. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

6. Szkolenie wstępne ogólne przeprowadza:

7. Jaka jest odpowiednia kolejność alarmowania po zauważeniu pożaru?

8. Badania wstępne lekarskie przechodzą pracownicy:

9. Z apteczki pierwszej pomocy znajdującej się w zakładzie ma prawo skorzystać:

10. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

11. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest:

12. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

13. Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego mężczyznę (kobietę) przy pracy dorywczej nie może przekraczać:

14. Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

Poprawne odpowiedzi:

0%

wyjdź