Test BHP - online

Wprowadź hasło:

Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu

prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania danych osobowych dostępną pod linkiem:
https://uslugi-bhp.pl/szkolenia-po-co-przetwarzamy-twoje-dane-osobowe

oraz wypełnienie poniższego formularza:

1. Podstawą do odmowy wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego jest:

2. Płonącą odzież na człowieku należy gasić:

3. Gaśnicą typu B można gasić pożary:

4. Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń:

5. W przypadku złamania kości usztywnić należy:

6. Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu, to:

7. Za wypadek przy pracy uważa się:

8. Gaśnicą typu C można gasić pożary :

9. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:

10. Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

11. Dokumentem potwierdzającym stosunek pracy jest:

12. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

13. Wyłączniki zatrzymania awaryjnego należy stosować przy maszynach:

14. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

Poprawne odpowiedzi:

0%

wyjdź