Test z zakresu BHP

Wprowadź hasło:

Proszę wprowadzić dane:

1. Gaśnicą typu B można gasić pożary:

2. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

3. Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń:

4. Naprawy instalacji elektrycznej może dokonywać pracownik:

5. Szkolenie wstępne obejmuje:

6. Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego mężczyznę (kobietę) przy pracy STAŁEJ nie może przekraczać:

7. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:

8. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne to:

9. Świadectwo pracy należy wydać:

10. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

11. Jaka jest odpowiednia kolejność alarmowania po zauważeniu pożaru?

12. Wyłączniki zatrzymania awaryjnego należy stosować przy maszynach:

13. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się:

14. Podstawowe założenia z zakresu ochrony prawnej ochrony pracy zawiera:

Poprawne odpowiedzi:

0%

wyjdź