Test z zakresu BHP

Wprowadź hasło:

Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu

prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania danych osobowych dostępną pod linkiem:
https://uslugi-bhp.pl/szkolenia-po-co-przetwarzamy-twoje-dane-osobowe

oraz wypełnienie poniższego formularza:

1. Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

2. Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są:

3. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

4. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

5. Najprostszą metodą aby sprawdzić czy poszkodowany oddycha jest:

6. Zatrudnienie pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia występuje, gdy:

7. Wyłączniki zatrzymania awaryjnego należy stosować przy maszynach:

8. Szkolenie wstępne ogólne przeprowadza:

9. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

10. Płonącą odzież na człowieku należy gasić:

11. Dokumentem potwierdzającym stosunek pracy jest:

12. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się:

13. Okoliczności oraz przyczyny wypadku przy pracy ustala:

14. Pracodawca ma obowiązek:

Poprawne odpowiedzi:

0%

wyjdź