Gaśnica samochodowa proszkowa 1 kg ABC z manometrem i wieszakiem.

Oferujemy najlepsze rozwiązanie dla właściciela samochodu. Za niewielka cenę można zastąpić starą gaśnicę wysokiej jakości nową, która gasi pożary ABC i posiada manometr kontrolny. Dzięki temu kierowca zyskuje większe poczucie bezpieczeństwa i skuteczność gaszenia w razie konieczności. Wskaźnik ciśnienia umożliwia bieżącą kontrolę sprawności gaśnicy a nie tylko raz w roku. Nie zwalnia to kierowcę z obowiązku sprawdzania gaśnicy co 12 miesięcy i jest niezbędne. Corocznej kontroli podlegają wszystkie elementy gaśnicy jak proszek, zawór zbiornik, oznaczenia i oczywiście ciśnienie, które może sprawdzić również właściciel gaśnicy.

Zastosowanie:
Przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy
A – ciała stałe (drewno, plastik, papier, guma)
B – płyny (benzyna, olej, rozpuszczalnik, farba itp.)
C – gazy
Zalecana do stosowania w  biurach, samochodach, domu kuchni łodzi, przyczepie campingowej itp.

Zalety:
– posiada manometr kontrolny dzięki któremu można zaobserwować czy gaśnica jest sprawna.
– kategoria “A” szczególnie przydatna w samochodzie do gaszenia tapicerki, elektryki, i plastiku.
– estetyczne wykonanie
– możliwe czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego.