Porady z zakresu prawa pracy

Porady z zakresu prawa pracy, obsługa kadrowa, kontakt: prawo.pracy@post.pl
– Specjalista ds. kadrowych Magdalena Baleja-Urbańska

Audyt z zakresu prawa pracy, obejmujący prawidłowość:

  • nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę
  • naliczania urlopów pracowniczych
  • prowadzenia ewidencji czasu pracy
  • doradztwa z zakresu prawa pracy
  • innych czynności związane z prowadzeniem kadr kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.