Usługi elektryczne

Zakres usług elekrycznych:
  • montaż i wymiana instalacji elektrycznej oraz osprzętu,
  • wykonywanie instalacji elektrycznej EX,
  • przeglądy instalacji,
  • pomiary przeciwporażeniowe NN (pełny zakres),
  • pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach,
  • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, doradztwo energetyczne (dla firm),audyt energetyczny,
  • analiza zużycia energii (dla firm),
  • stacje energetyczne ŚN, kompensacja mocy biernej.