Usługi elektryczne

Zakres usług elekrycznych:
  • montaż oraz wymiana instalacji elektrycznej oraz osprzętu,
  • montaż oraz modernizacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz podstawowego,
  • pomiary natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjno-ewakuacyjnego,
  • pomiary instalacji elektrycznej w pełnym zakresie,
  • wykonywanie dokumentacji elektrycznej,
  • sporządzanie oświadczeń o poprawności wykonanej instalacji,
  • montaż monitoring, alarmu oraz instalacji domofonowych,
  • naprawa oraz analiza awarii elektrycznych,
  • składanie rozdzielnic elektrycznych,
  • analiza zużycia oraz jakości energii elektrycznej.