Szkolenia BHP, PPOŻ oraz asortyment innych szkoleń

W szkoleniach mogą brać udział:
 • Osoby prywatne,
 • Pracownicy zgłoszeni przez pracodawców.
Proponowane szkolenia w zakresie bhp, poż i inne:
 • wstępne ogólne,
 • okresowe dla stanowisk robotniczych ( prowadzone w formie instruktażu ),
 • okresowe dla osób kierujących pracownikami ( prowadzone w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego),
 • okresowe dla pracodawców ( prowadzone w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego),
 • okresowe dla stanowisk inżynieryjno-technicznych ( prowadzone w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego),
 • okresowe dla stanowisk administracyjnych ( prowadzone w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego),
 • szkolenie z zakresu udzielania I pomocy przedlekarskiej,
 • metodyka prowadzenia szkoleń instruktażowych dla kadry kierowniczej,
 • prace na wysokości do 3 m. i powyżej 3 m,
 • szkolenie okresowe dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby bhp,
 • okresowe dla służb bhp,
 • dla osób prowadzących sprawy kadrowe.

Agencja Prawa Pracy i BHP posiada statut Placówki Kształcenia Ustawicznego nr. ewidencyjny Ed. VII.43200-11/p.n/2005