Higiena żywienia

Podstawowy zakres usług:
 • Dobrych Praktyk Higienicznych [GHP].
 • Dobrych Praktyk Produkcyjnych [GMP].
 • Systemu analizy zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli [HACCP].
 • ISO 22000:2005 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności.
 • PN-EN ISO 9001:2009 – systemy zarządzania jakością.
 • PN-EN ISO 14001:2005 – systemy zarządzania środowiskowego.
Rozszerzony zakres usług:
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych na zlecenie.
 • Audyty dostawców i odbiorców.
 • Szkolenia wewnętrzne dla pracowników zakładu.
 • Weryfikację i poprawy posiadanej dokumentacji.
 • Aktualizacje systemów jakości.
 • Dostosowywanie opracowanych systemów do nowych wymagań (np. system HACCP wdrożony w oparciu o normę DS 3027 do nowych wymagań normy ISO 22000:2005).
 • Opracowanie etykiet i oznakowanie produktów spożywczych
 • Pomoc w ustalaniu koncepcji projektu technologicznego zakładu spożywczego.
 • Kompleksowe przygotowanie firmy do certyfikacji.