Usługi PPOŻ

Nadzór i doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej obejmujące m.in:
  • doradztwo w doborze ilościowym i jakościowym sprzętu p.poż.
  • szkolenia w praktycznej obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego
  • szkolenia p.poż. pracodawców i pracowników
  • sprzedaży oraz montażu instrukcji p.poż.
  • sprzedaż oraz montaż znaków ewakuacyjnych i ochrony ppoż.
  • opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów
  • opracowywania planów ewakuacji
  • przeglądy i konserwacja sprzętu p.poż
Koszt przeglądu gaśnicy już od 10 zł. brutto!