INSTRUKCJA DO SZKOLENIA ON-LINE.

UWAGA CO TYDZIEŃ LINK DO SZKOLENIA CZWARTKOWEGO BĘDZIE ZAWSZE DOSTĘPNY NA STRONIE WWW.USLUGI-BHP.PL

Instrukcja obsługi związanej ze szkoleniem on-line:

1. start szkolenia 16.00 – potrzebny jest komputer lub smartfon/tablet z dostępem do internetu

2. kopiujemy lub naciskamy na link – /wcześniej przesłany do firmy lub dostępny na stronie www.uslugi-bhp.pl


3. o godz. 16.00 zostajemy przeniesieni na salę wykładową


4. prosimy o wysłanie sms który podamy podczas szkolenia(nazwy firmy, imienia i nazwiska, daty urodzenia, typu szkolenia /wstępne lub okresowe/ jeśli szkolenie wstępne to daty zatrudnienia).

5. po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin, wchodzimy w link ‘Test ONLINE’ dostępny na stronie www.uslugi-bhp.pl  pod szkoleniem.


a) wprowadzamy podane hasło i klikamy przycisk start

b) uzupełniamy wymagane dane oraz przystępujemy do rozwiązywania testu.

c) po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania (po kilku chwilach) ukaże nam się okno z potwierdzeniem wypełnienia testu i wynikiem. Jeśli wynik jest pozytywny możemy zamknąć okno, jeśli natomiast nie udało się zdać, klikamy w przycisk jeszcze raz i wypełniamy test ponownie.


6. zaświadczenia o ukończonym szkoleniu wystawimy po wysłaniu sms o którym będziemy mówili w trakcie szkolenia i pozytywnym wynikiem rozwiązanego testu.

15/03/2022