Wymiana uprawnień na nowe – wózki jezdniowe.

Przypominam że do 30 września 2023 r. jest czas na wymianę uprawnień na wózki jezdniowe w UDT.
Dotyczy to wszystkich operatorów którzy uzyskali uprawnienia UDT przed czerwcem 2019 r.
Aktualnie uprawnienia są wydawane na 5 lat.
Wniosek taki składa pracownik bezpośrednio w siedzibie UDT lub przez stronę internetową UDT – zalecam internet.
UDT ma obowiązek wymienić uprawnienia na nowe, uwaga we wniosku każdy z pracowników podaje swój adres do korespondencji i numer telefonu.
Nie ma żadnego egzaminu !
W przepadku jeśli ktoś się spóźni i złoży wniosek po 30 września musi zdać od początku egzamin na wózki i pokryć kwotę 10 % wartości własnego wynagrodzenia.
 Pozdrawiam
 Przemysław Urbański
 Główny Specjalista ds.BHP
 Inspektor ds. P.poż
 Konserwator gaśnic i hydrantów wewnętrznych  604-641-407, uslugi-bhp@post.pl  Szkolenia BHP odbywają się on-line w każdy czwartek o godz.16.00  www.uslugi-bhp.pl (https://uslugi-bhp.pl)
27/03/2023