Zmiany w kodeksie pracy od 26.04.2023 r.

Od 26.4.2023 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach Kodeksu pracy wynikające z obowiązku wdrożenia przepisów unijnych.                                                Obejmą one umowy o pracę (w tym ich wypowiadanie), informacje o warunkach zatrudnienia, nowy urlop opiekuńczy i zwolnienie z całości lub części dnia pracy      z powodu siły wyższej, zmiany w ochronie niektórych grup pracowników przed zwolnieniem, możliwość wnioskowania o elastyczną organizację pracy.               Znacznie zmieniają się przepisy dotyczące „urlopów dla rodziców” – najbardziej odnośnie do urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego.                                                  Pojawia się także wiele drobniejszych ale bardzo istotnych nowości albo zmian, jak np. w zakresie przerw w pracy albo możliwości wnioskowania o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia.

Specjalista ds. kadr Magdalena Baleja – Urbańska

25/04/2023